آرشیو روزانه: خرداد ۱۸, ۱۳۹۸

خطر سرطان رحم

خطر سرطان رحم سرطان اندومتر شایع ترین بدخیمی دستگاه تناسلی زنان و نیمی از کل سرطان های ژنیکولوژیک و چهارمین سرطان شایع زنان و هشتمین بدخیمی منجر به مرگ است . ۲ -۳  درصد از زنان به سرطان اندومتر دچار می شوند. هر چند سرطان اندومتر در مراحل اولیه تشخیص داده می شود و بدون […]

read more »
Call Now Button