زایمان سزارین

زایمان سزارین زایمان زایمان به منظور خارج کردن نوزاد از داخل رحم انجام می شود. زایمان به در دو نوع زایمان طبیعی و زایمان سزارین انجام می شود. برای آشنایی با زایمان طبیعی می توانید به مقاله در این خصوص مراجعه نمایید. زایمان سزارین از جمله قدیمی ترین روش های زایمان بعد از زایمان طبیعی، […]

read more »

روش های مختلف زایمان

روش های مختلف زایمان زایمان از سال 1900، تحولات عظیمی در شیوه های زایمان اتفاق افتاد. به طور مثال از سال 1940 بیشتر زایمان ها در بیمارستان انجام می شود.با افزایش علم و تکنولوژی، برای زایمان امن ترین روش ها را ابداع نموده تا مادر از زایمان خود بهترین تجربه را داشته و نوزاد خود […]

read more »
تماس سریع با پزشک