تعیین جنسیت

تعیین جنسیت سونوگرافی در طول حاملگی اهداف مختلفی دارد ، اما کاربردی که معمولا مورد توجه قرار می گیرد توانایی آن در تعیین جنسیت بچه است . برخی از والدین نمی توانند منتظر بمانند تا جنسیت  بچه را متوجه شوند پس از عکس سیاه و سفید سونوگرافی استفاده می کنند که اولین عکسی است که […]

read more »
تماس سریع با پزشک